Pandemi Acil Durum Planı
covid19

Salgın İçin Acil Eylem Planı Hazırlanması

Genel olarak firmanızın ziyaretçilerinin ve çalışanlarının herhangi bir pandemi, salgın durumunda hangi noktalarının, hangi ölçüde daha tehlikeli olabileceğinin tespitinin yapılması işlemidir.

Kat bazında her kat için özel olarak hazırlanmaktadır. Çalışan personel sayısı, geçiş güzergahları ve ortak kullanım alanlarının analizi sonucunda çeşitli renk tablolarıyla proje üzerinde gösterilmesi işlemidir.

COVID-19 Koronavirüs Acil Durum Eylem Planı, Covid-19 Pandemisi Acil Eylem Planı, Salgın Acil Durum Projeleri gibi ana başlıklarda toplanmaktadır.